Privacyverklaring - Janet Schmidt Academie

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Janet Schmidt verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van diensten, producten van Janet Schmidt en/of omdat u deze gegevens zelf aan Janet Schmidt verstrekt heeft.
Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die Janet Schmidt verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op Facebook aan te maken in een besloten Facebookgroep passend bij een opleiding of programma, in correspondentie en telefonisch of andere manier van contact als bijvoorbeeld Skype (uw Skypenaam)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van Janet Schmidt

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Janet Schmidt verwerkt gegevens die nodig zijn voor begeleiding, coaching of producten.
Dit omvat bij cliënten ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens als cliënt vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Janet Schmidt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
" U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
" U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
" Het afhandelen van uw betaling
" Verzenden van onze nieuwsbrief/info-materiaal
" U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
" U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
" Om goederen en diensten bij u af te leveren

Janet Schmidt analyseert gedrag van websitebezoekers om de website te optimaliseren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van bezoekers.
Janet Schmidt verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals het aanleveren van gegevens voor de belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Janet Schmidt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Janet Schmidt hanteert de volgende bewaartermijn:
Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Zolang u deelnemer bent aan een (online/offline of blended) opleiding, programma of cursus of klant bent:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bent u client dan wordt daarnaast ook onderstaand bewaard:

 • Uw burgerservicenummer en/of dat van uw minderjarige (pleeg)kind als deze (ook) in begeleiding is

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief van Janet Schmidt, worden uw gegevens (binnen 2 weken) verwijderd uit het bestand. Facturen en klant/cliëntgegevens bewaart Janet Schmidt gedurende 7 jaar vanwege de wettelijk verplichtingen die Janet Schmidt heeft naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Janet Schmidt verwijderd.

Delen met anderen
Janet Schmidt deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Janet Schmidt gegevens verwerkt, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Janet Schmidt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bedrijven die uw naw-gegevens verwerken doordat Janet Schmidt een automatiseringsprogramma van hen gebruikt, zijn verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In dit geval gaat het om Clickfunnels, het programma waarmee de website van Janet Schmidt gemaakt is.

In kaart brengen websitebezoek
Janet Schmidt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Janet Schmidt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Janet Schmidt cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Janet Schmidt op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@janetschmidt.nl
Janet Schmidt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Janet Schmidt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Janet Schmidt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@janetschmidt.nl
SSL-certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@janetschmidt.nl

Contactgegevens
www.janetschmidt.nl
Janet Schmidt
Baak van Breskens 1
3826GG,  Amersfoort
info@janetschmidt.nl
Kvk: 32146847

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen vooraf meedelen en zijn direct van kracht op het aangegeven tijdstip.